หน้าแรก
ผลิตภัณฑ์
organic

ประวัติด๊อกเตอร์กิตติ
 
                                                                                       
    บริษัท ได้ผลิต  "เห็ดญี่ปุ่น"
หลากชนิด ที่อร่อยและมีคุณค่าทางอาหาร
และสามารถป้องกันโรคได้ด้วย

               สาระน่ารู้ของ"เห็ด"
next
...............................................................................
 
 
้  
  ผลิตผักผลไม้และเห็ดที่สดและปลอดภัย
จากสวนของบริษัทเอง

                       Doctor farm next
...............................................................................
 
 
ผลิตแบบมาตรฐานและได้รับการรับรอง

  ได้รับการรับรองเป็นรายแรก
จากกรมวิชาการเกษตร
        มาตรฐาน และการรับรอง next

...............................................................................
 
  เรามี พื้นที่การผลิตโดยรวมหลายร้อยไร่
  เพื่อผลิตผักผลไม้และเห็ดที่ปลอดภัย
หลากหลายชนิด สู่ตลาด Modern Trade

             ตลาด และกลุ่มลูกค้า next
..............................................................................
 
    เน้นผักผลไม้และเห็ดญี่ปุ่น
หลากหลายชนิด โดยให้ความสนใจ
กับคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้น

                                   next  next
..............................................................................
 
 

 

อาหารและสุขภาพ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเห็ด

 
 
 
    เมนูเด็ด จากเห็ด
 


        บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด
 Doctor’s Vegetables 1993 Co.,Ltd.

     3 หมู่ 6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
              จ. ปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ 02-5492391-3,098-4536798
Fax 02-5492368
mailto