>>> หน้าแรก/ออฟฟิศ/ออฟฟิศด๊อกเตอร์/เกี่ยวกับบริษัท
หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ด๊อกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด
   
บริษัท ผักด๊อกเตอร์ จำกัด
           
 
 บริษัท ผักด๊อกเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ ในปีพ.ศ. 2536
เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ลงทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ
และเป็นบริษัทแรกที่ปลูกผักผลไม้และเห็ดที่สดและปลอดภัยจากสวนของบริษัทเอง
เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ไปสู่ผู้บริโภคให้เป็นที่แพร่หลายและนำไปสู่การจัดการที่ดีทำให้เกษตรไทย
สามารถลดการใช้สารเคมีลงจนกระทั่งถึงขบวนการที่ไม่ต้องใช้สารเคมีสังเคราะห์ ในการผลิต
 
   

บริษัทมีแหล่งปลูกและสถานที่รวบรวมผลผลิตที่ 3 หมู่ 6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนตาก พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี
สระบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร นครพนมและหนองคาย พื้นที่การผลิตโดยรวมหลายร้อยไร่
ปัจจุบันนี้บริษัทได้ผลิตผัก ผลไม้และเห็ดปลอดภัยหลากหลายชนิดสู่ตลาด Modern Trade
          เช่น Supermarket และ Discount Stores ชั้นนำ ตลอดทั้งปี เช่น

       

     
 
   

เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกของกรมวิชาการเกษตร
โดยได้รับใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นรายแรกของประเทศไทย
        เลขทะเบียนที่ อม. 01/2537 ตั้งแต่ปี 2537

ปัจจุบันี้บริษั็ทได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร Food Safety
เพราะสามารถปรับปรุงระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลกล่าวคือได้รับการรับรองระบบการผลิต
(ปลูก) แบบ GAP (Good Agricultural Practice)

หรือที่เรียกว่า ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และ GMP (Good Manufacturing Practices)
หรือ หลักการปฏิบัติที่ดีของโรงคัดบรรจุ

     
  บริษัทสามารถทำให้ท่านผู้รักสุขภาพทุกท่าน ภูมิใจได้ว่าผักที่เราผลิต
ได้ผ่านการปลูก การดูแลรักษาและการคัดเลือกอย่างถูกสุขลักษณะจากผู้เชี่ยวชาญด้านผักโดยเฉพาะ       
      ทั้งนี้ได้ยึดถือการผสมผสานเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยให้เข้ากับหลักธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อให้ได้มาซึ่งผักผลไม้สดที่ปลอดภัยจากสารพิษและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
ซึ่งมีผลอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ร่างกาย ของท่านแข็งแรงปลอดภัยและลดความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคร้ายอื่นๆ

บริษัทเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเสมอมา ยิ่งในช่วงเวลาปัจจุบัน
   แนวโน้มการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยได้ทวีขึ้นอย่างสูงเนื่องจากเป็นอาหารกลุ่มใหม่ที่ได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคทั่วไปมากขึ้น ทุกระดับอาชีพ การศึกษา และฐานะความเป็นอยู่
       โดยเฉพาะผู้สนใจในสุขภาพและอาหารของตนเอง ครอบครัว และผู้ที่เรารัก
 

 

ปัจจุบันบริษัท เน้นผักผลไม้และเห็ดญี่ปุ่นหลากหลายชนิด  โดยให้ความสนใจกับคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้น
เช่น ผักกาดขาวปลี High A ที่มี betacarotene สูงกว่าผักธรรมดาถึง 23 เท่า วิตามิน C สูงกว่า 3 เท่าเป็นต้น  

 
 นอกจากนี้ทาังบริษัทยังได้ผลิต  เห็ดญี่ปุ่นหลากชนิดที่อร่อยและมีคุณค่าทางการป้องกันโรคได้ด้วย
เช่นลด Cholesterolและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเช่นกัน   โดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการผลิต
ซึ่งบริษัท จะเริ่มทำการส่งออกต่างประเทศในปลายปี 2551 นี้

ปัจจุบัน ผลิตผักหลากหลายประเภทที่บริโภคกันถึง 68 ชนิด รวมถึงแทบทุกชนิดที่รับประทานประจำวันและผักชนิดใหม่ๆอีกมาก
ที่เน้นคุณค่าทางอาหารสูงผลไม้ที่มีลักษณะโดดเด่น ประมาณ 8 ชนิด


บริษัท ได้เริ่มผลิตเห็ดญี่ปุ่น ใหม่ๆที่สด อร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูง 12ชนิดเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นที่นิยมมาก
ได้แก่เห็ดชิเมจิ เห็ดเออริงกิ เห็ดฮิราตาเกะ เห็ดนาเมโกะ เป็นต้น

 เห็ดเหล่านี้มีคุณค่าทางการป้องกันโรคได้ด้วยบางชนิดสามารถลด Cholesterol
และลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเช่นกัน โดยปราศจากสารเคมีต่างๆ และใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ทางบริษัทวางแผนที่จะเริ่มส่งออกไปต่างประเทศในต้นปี 2552 นี้

 

 

   
 
 
หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ด๊อกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด