>>> หน้าแรก/ลูกค้า
 
 
   
ผักดอกเตอร์
ลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายที่กำลังขยายการบริการ
หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ดอกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด
           
 

ลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายที่กำลังขยายการบริการ ได้แก่

   1. Modern Trade ต่างๆและลูกค้าที่ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ คือ
                                
                                  Tops Supermarket
                                  Foodland Supermarket
                                  Makro


                                  Gourmet market
                                  Emporium
                                  The Mall
                                  

    2.ร้านอาหาร
    3.โรงเรียน สถานศึกษา และโรงพยาบาล ต่างๆ
    4. การส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อตอบสนองโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

 
 
 
 
         

     USERNAME    
     PASSWORD
 

                       
     
         
หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ดอกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด