หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ด๊อกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด
                       
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
บริษัท ผักด๊อกเตอร์ จำกัด ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกของกรมวิชาการเกษตร
โดยได้รับใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นรายแรกของประเทศไทย
        เลขทะเบียนที่ อม. 01/2537 ตั้งแต่ปี 2537

ปัจจุบันนี้บริษัทก็ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร Food Safety
เพราะสามารถปรับปรุงระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลกล่าวคือได้รับการรับรองระบบการผลิต
(ปลูก) แบบ GAP (Good Agricultural Practice)
หรือที่เรียกว่า ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
         
   
 
บริษัท ผักด๊อกเตอร์ จำกัด Doctor's Vegetables Co., Ltd.

3 หมู่ 6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170
โทร 02-1506098, 036-383271 Fax 02-1506099,036-383123 E-mail: kitti@doctorveg.com