หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ด๊อกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด
 
           
อันตรายจากสารพิษตกค้างในผัก
   

  อย. เผยสถานการณ์ล่าสุด ตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในผัก 4% จากจำนวนตัวอย่างผักทั่วประเทศ 172,581 ตัวอย่าง มะเขือปราะ พริกสด ผักคะน้า ครองแชมป์พบสารฆ่าแมลงเยอะสุด แนะผู้บริโภค ก่อนนำผัก ผลไม้มารับประทานต้องมีการล้าง อย่างถูกวิธี เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษ

  ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สถานการณ์ในภาพรวมของการปนเปื้อนสารฆ่าแมลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการรณรงค์ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) มีอัตราการปนเปื้อนลดลงตามลำดับ โดยจะ เห็นได้ว่า การปนเปื้อนสารฆ่าแมลง (ก่อนรณรงค)์ จากการเก็บตัวอย่าง 2,268 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน สารฆ่าแมลง 467 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 20.60 จากการเก็บ ตัวอย่าง พบว่า 10 อันดับแรกของผักที่มีการปนเปื้อน สารฆ่าแมลงมากที่สุด ได้แก่ มะเขือเปราะ ในอัตราเฉลี่ย 14.3% รองลงมา พริกสด 14.08% ผักคะน้า 13.24% ถั่วฝักยาว 9.96% ผักกวางตุ้ง 9.72% แตงกวา 8.23% ดอกกะหล่ำ 7.2% กะหล่ำปลี 6.6% ผักกาดขาว 5.93% และผักบุ้งจีน 3.53%

           
    จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผักดังกล่าว โดยสามารถ ลดการตกค้าง ของสารฆ่าแมลงได้โดยการล้างผักอย่างถูกวิธี ปฏิบัติง่าย ๆ คือ ใช้มือคลี่ใบผักและเปิดน้ำไหลจากก๊อกแรงพอ ประมาณให้น้ำไหลผ่านผัก ประมาณ 2 นาที หรือลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง เด็ดผักเป็นใบ ๆ แล้วแช่น้ำสะอาด หรืออาจใช้ น้ำส้มสายชู (5%) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 กะละมัง แช่ผักทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือจะใช้น้ำยาล้างผัก โดยปฏิบัติ ตามคำแนะนำการใช้บนฉลากก็ได้