หน้าแรก       ผลิตภัณฑ์      สมาิชิก      ด๊อกเตอร์ อ๊อฟฟิศ       ลูกค้า       ฟาร์มของเรา       ติดต่อเรา          แผนผังเวปไซด
 
                       
การเลือกซื้อผักผลไม้ให้ได้ประโยชน์ที่สุด
         

   ผักและผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ซึ่งมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย การเลือกซื้อผักผลไม้ให้ได้ของดีไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งเราเสียเงินซื้อผักผลไม้ไปเป็นจำนวนมากเพื่อหวังจะได้ของดีมา แต่เนื่องจากการขาดความรู้ในเรื่องการเลือกซื้อผักผลไม้ ทำให้ได้ของไม่ดีมา เสียทั้งเวลาและเสียความรู้สึก

  ผักและผลไม้มีความแตกต่างกัน
ทั้งในเรื่อง สารอาหาร ปริมาณ ราคา รสชาติ ในความแตกต่างเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการเลือกซื้อ มีคำแนะนำที่พอจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อผักผลไม้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดดังต่อไปนี้

1. ให้เลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล ผักและผลไม้ที่เติบโตออกดอก-ผลตามฤดูกาล แสดงว่าในฤดูกาลนั้น สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพน้ำ และอุณหภูมิ มีความเหมาะสมกับผักและผลไม้ที่ออกดอก-ผลในช่วงฤดูกาลนั้น ๆ การเลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลจึงสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูก ได้ผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย พูดได้ว่าเป็นการได้ของดีในราคาไม่แพง  
  2. ให้เลือกซื้อผักผลไม้ที่สด-ใหม ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยได้ยินกันมามากที่สุดว่า การเลือกซื้อผักผลไม้ให้เลือกที่สดและใหม่ ยิ่งเพิ่งเก็บมาจากแปลงเลยได้ยิ่งดี เพราะผักและผลไม้เป็นผลิตผลทางการเกษตร ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน การเก็บผักและผลไม้ไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความสด วิตามิน สารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ที่อยู่ในผักและผลไม้ จะค่อย ๆ ถูกทำลายไปตามระยะเวลาที่เก็บ ความสด กรอบ ของผักและผลไม้จะลดลง การเลือกซื้อผักผลไม้เพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่สด-ใหม่ ควรเลือกที่ ผิวตึง น้ำหนักดี สีเขียวสด ลำต้นตรง ไม่เหี่ยวงอ ฯลฯ
 
3. ถ้าสามารถรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับการเลือกซื้อผักผลไม้ได้มากขึ้น เช่น ระยะเวลาปลูก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ผักและผลไม้ที่คุณภาพดีต้องมีอายุที่เหมาะสม ระยะเวลาปลูกและวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงอย่างถูกต้อง เช่นต้องฉีดยาฆ่าแมลงก่อนเก็บอย่างน้อย 2 อาทิตย์ จะทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ที่เก็บมา ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อผักผลไม้ได้ของที่มีคุณภาพดี
 
  4. ให้เลือกซื้อผักผลไม้ตามลักษณะเฉพาะของผักและผลไม้นั้น ๆ นอกจากความสด-ใหม่แล้ว เราต้องรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะของผักและผลไม้ที่เราจะเลือกซื้อว่า ลักษณะที่ดีของผักและผลไม้ชนิดนั้นเป็นอย่างไร ผักและผลไม้บางอย่างต้องบริโภคขณะยังอ่อน แต่ผักและผลไม้บางอย่างควรบริโภคตอนแก่จัด ลักษณะเฉพาะของผักและผลไม้จะส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพของผักและผลไม้ชนิดนั้น ๆ
5. สภาพผักและผลไม้ที่เราจะเลือกซื้อ ให้ดูจากการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การรักษาอุณหภูมิ ปัจจัยเหล่านี้ไม่จำเป็นเลยถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งปลูกผักและผลไม้ แต่ในความเป็นจริงผักและผลไม้จะถูกขนส่งมาจากที่ต่าง ๆ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ การรักษาอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่งจึงมีผลต่อสภาพผักและผลไม้เป็นอย่างมาก
       
     
ข้อมูลจาก http://thai-good-health.blogspot.com